A doua șansă - învățământ primar

Grup de lucru

Coordonatori:
Irimia Tania,
Droc Gabriela

Experți:
Dulman Anița, Palade Eugen

Coordonatori curriculum:
Teșileanu Angela,
Fartușnic Ciprian

Argument

Cum se articulează programul „A doua șansă” cu evoluțiile din sistemul general de învățământ? Care este relevanța acestui tip de program pentru asigurarea dreptului fundamental al tinerilor de a avea acces neîngrădit la educație? Cum contribuie proiectul CRED la susținerea acestui tip de programe educaționale? Dacă ești profesor în învățământul primar și în școala ta se organizează programe de tip „A doua șansă”, poți găsi aici răspunsuri la aceste întrebări.


Un nou curriculum pentru Programul „A doua șansă” – fundamente conceptuale și metodologice 

Parcurgerea acestei secțiuni îți va arăta modul în care programul răspunde nevoilor beneficiarilor săi și cum trebuie să organizezi activitatea de predare-învățare-evaluare pentru această categorie de cursanți. 


Sprijin în aplicarea adaptată a curriculumului pentru grupuri vulnerabile 

În această secțiune este analizată importanța cunoașterii detaliate a cursanților cu care lucrezi în programul „A doua șansă” și a valorizării competențelor dobândite anterior în contexte formale, informale și non-formale, a strategiilor de consiliere permanentă.