Ghiduri metodologice
pentru învățământul primar și gimnazial


Ghidurile metodologice reprezintă o resursă semnificativă de explicitare și exemplificare a programelor școlare – de la cadrul conceptual, la oferirea de ilustrări și instrumente de lucru relevante pentru activitatea cu elevii. Ghidurile pot fi consultate în versiune tipărită și pot fi descărcate, în mod gratuit, din acest portal, urmărind niveluri de învățământ și arii curriculare.