Ghiduri metodologice pentru învățământ primar

1. Ghid metodologic pentru aplicarea programei școlare de Limba și literatura română, aria curriculară Limbă și comunicare – învățământ primarVersiunea integrală a ghidului în format digital poate fi descărcată gratuit aici 

2. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor școlare la disciplinele din aria curriculară Matematică și științe ale naturii – învățământ primar 


Versiunea integrală a ghidului în format digital poate fi descărcată gratuit aici 

3. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor școlare la disciplinele din aria curriculară Om si societate – învățământ primar


Versiunea integrală a ghidului în format digital poate fi descărcată gratuit aici 

4. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor școlare la disciplinele din ariile curriculare Educație fizică, sport și sănătate și Arte – învățământ primar


Versiunea integrală a ghidului în format digital poate fi descărcată gratuit aici 

5. Ghid metodologic pentru aplicarea programei școlare de Arte vizuale și abilități practice, aria curriculară Arte si Tehnologii – învățământ primarVersiunea integrală a ghidului în format digital poate fi descărcată gratuit aici 

6. Ghid metodologic pentru aplicarea programei școlare de Dezvoltare personală, aria curriculară Consiliere și orientare – clasa pregătitoare, clasele I și a II-aVersiunea integrală a ghidului în format digital poate fi descărcată gratuit aici În parcurgerea versiunii tipărite a ghidurilor metodologice pentru aplicarea programelor școlare – învăţământ primar, vă rugăm să aveți în vedere Erata/Precizările prezentate aici.