Comunicare în limba română /
Limba și literatura română

Grup de lucru

Coordonator: Brebenel Otilia

Experți:
Ciobanu Nicoleta, Fărăgău Eva Ioana,
Terecoasa Irina

Coordonatori curriculum:
Teșileanu Angela,
Fartușnic Ciprian

Argument    

De ce este nevoie de un ghid metodologic pentru învățământul primar?

PARTEA I: Curriculum național pentru învățământul primar - conceptualizări necesare

Această secțiune prezintă contextul în care a fost elaborat Curriculumul național în vigoare în învățământul primar, pornind de la identificarea elementelor sale de continuitate și de noutate; de asemenea, analizăm procesul de elaborare a unui curriculum centrat pe competențe cheie, întemeiat de un profil de formare derivat din competențele-cheie europene. 

În acest capitol sunt clarificate din punct de vedere conceptual, structural și funcțional, componentele Curriculumului, național. De asemenea, sunt prezentați termenii de referință cu care se operează în planul-cadru - document de politică educațională și de structurare a timpului școlar și în programele școlare - ofertă de învățare la nivelul disciplinei. 

PARTEA II: Aplicarea Curriculumului național: ilustrări din perspectiva disciplinei

II.1 Proiectarea didactică - repere de realizare

În această secțiune este analizat demersul de pregătire a activității la clasă, cu accent pe importanța unei lecturi personalizate și contextualizate a programei școlare; de asemenea, sunt oferite repere de proiectare pentru planificarea calendaristică și pentru proiectul unității de învățare, dincolo de formalism. 

În această secțiune sunt oferite repere de proiectare a unui opțional și sunt explorate oportunități de învățare bazată pe proiect în diferite contexte curriculare și extra-curriculare. 

II.2 De la curriculumul oficial la curriculumul aplicat