Limbi moderne

Grup de lucru

Experți:
Anghel Manuela Delia, Cherciu Rodica, Fărcășanu Ioan, Georgescu Monica, Rădulescu Camelia, Terinte Alina Crina

Coordonatori curriculum:
Teșileanu Angela,
Fartușnic Ciprian

Versiunea integrală a ghidului în format digital poate fi descărcată gratuit aiciDe ce este nevoie de un ghid metodologic pentru învățământul gimnazial?

PARTEA I: Curriculum național - conceptualizări necesare

Secțiunea prezintă contextul în care a fost elaborat Curriculumul național în vigoare în învățământul gimnazial, pornind de la identificarea elementelor sale de continuitate și de noutate; este analizat procesul de elaborare a unui curriculum centrat pe competențe cheie, întemeiat de un profil de formare derivat din competențele-cheie europene, ca premisă a procesului de schimbare curriculară.. 

Secțiunea clarifică din punct de vedere conceptual, structural și funcțional, componentele Curriculumului, național. Sunt prezentați termenii de referință cu care se operează în: planul-cadru, ca document de politică educațională și de structurare a timpului școlar și în programele școlare, oferte de învățare la nivelul disciplinelor. Sunt deconstruite prejudecăți privind rolul acestor documente curriculare. 


PARTEA a II-a: Aplicarea Curriculumului național: ilustrări din perspectiva disciplinei

II.1 Proiectarea didactică - repere de realizare

În această secțiune este analizat demersul de pregătire a activității la clasă, cu accent pe importanța unei lecturi personalizate și contextualizate a programei școlare; de asemenea, sunt oferite repere și instrumente de lucru pentru realizarea, dincolo de formalism, a unei planificări calendaristice și a proiectului unei unități de învățare.

În această secțiune sunt oferite repere de proiectare și instrumente de lucru pentru realizarea unui optional; sunt explorate oportunități de învățare bazată pe proiect în diferite contexte curriculare și extra-curriculare.


II.2 De la curriculumul oficial la curriculumul aplicat


Limba engleză


Limba franceză


Limba spaniolă

Erată / Precizări versiune tipărită

În parcurgerea versiunii tipărite a ghidurilor metodologice pentru aplicarea programelor școlare – învăţământ primar și gimnazial, vă rugăm să aveți în vedere Erata/Precizările prezentate aici.