A doua șansă - învățământ secundar

Grup de lucru

Coordonatori:
Irimia Tania, Palade Eugen

Experți:
Pop Silvia

Coordonatori curriculum:
Teșileanu Angela,
Fartușnic Ciprian

Argument

Cum se articulează programul „A doua șansă” cu evoluțiile din sistemul general de învățământ? Care este relevanța acestui tip de program pentru asigurarea dreptului fundamental al tinerilor de a avea acces neîngrădit la educație? Cum contribuie proiectul CRED la susținerea acestui tip de programe educaționale?

Dacă ești profesor în învățământul primar și în școala ta se organizează programe de tip „A doua șansă”, poți găsi răspunsuri aici la aceste întrebări

Specificul curriculumului „A doua șansă”

În comunitatea în care lucrezi există nevoia de organizare a unui program „A doua șansă”, dar nu știi prea multe despre ceea ce trebuie să faci.  Această secțiune a ghidului îți va oferi câteva elemente care să te ajute să înțelegi specificul acestui tip de program educațional, modul în care este reglementat și potențialii săi beneficiari.

Parcurgerea acestei secțiuni îți va arăta, în egală măsură, modul în care programul răspunde nevoii de angajare rapidă a beneficiarilor săi și cum trebuie să organizezi activitatea de predare-învățare-evaluare pentru a răspunde acestui deziderat. Vei fi ajutat să înțelegi cum trebuie să-ți adaptezi activitatea la specificul unor cursanți care au depășit de mult vârsta școlarității. Prezentarea teoretică este completată cu câteva exemple concrete oferite de autori cu experiență în organizarea acestui tip de program educațional.

Componentele curriculumului „A doua șansă”

Procesul de adaptare curriculară este parte a managementului curriculumului la nivelul școlii și se concretizează pe de o parte prin demersul managementului școlii de aplicare creativă a planurilor-cadru la realitățile din fiecare școală, pe de altă parte prin efortul continuu al cadrelor didactice de a proiecta contexte noi de învățare și de a-și adapta strategiile didactice la specificul beneficiarilor ADS. Scopul acestui   proces de adaptare este asigurarea de șanse egale tuturor beneficiarilor programului ADS în atingerea finalităților educaționale, dezvoltarea personală și facilitarea inserției sociale.

Aplicarea curriculumului „A doua șansă”

Proiectarea și implementarea unor activități didactice relevante pentru grupului-țintă presupune luarea în considerarea a unor elemente de context specifice programului „A doua șansă”. Parcurgând această secțiune, vei înțelege importanța cunoașterii detaliate a cursanților cu care va trebui să lucrezi, valorizării competențelor dobândite anterior în context formale, informale și non-formale, optimizării învățării prin motivarea cursanților și adoptarea unor strategii de evaluare adecvate, sau a nevoii de consiliere permanentă. Relevanța activității pentru viața reală este, în egală măsură, de o importanță excepțională pentru eficientizarea programului „A doua șansă”.   

Adaptarea activităților didactice la nevoile categoriilor în risc de excluziune

Persoanele implicate în programului „A doua șansă” sunt diferite de elevii cu care ești obișnuit să lucrezi, acestea aparținând, în majoritatea cazurilor, unor grupuri sociale în risc: persoane care au depășit nivelul de vârstă al clasei pe care o frecventează, aflați în căutarea unui loc de muncă, mulți dintre ei părinți aflați într-un context socio-economic dificil, dar care au acumulat cunoștințe în contexte informale și nonformale. Care sunt soluțiile pentru a motiva aceste persoane și a le reintegra într-un program de învățare eficace veți afla parcurgând secțiunea următoare.

Proiectarea demersului didactic

Proiectarea activității didactice este un proces esențial pentru asigurarea unui proces de învățare care să conducă la rezultatele scontate, anume dezvoltarea competențelor prevăzute în programele școlare. Procesul este și mai dificil atunci când lucrăm cu „elevi” atipici, iar secțiunea de mai jos îți va oferi exemple concrete de proiectare didactică specifică programului „A doua șansă”, atât pentru curriculumul obligatoriu, cât și pentru disciplinele opționale. De asemenea, vei găsi exemple de diferențiere a învățării, atât de necesară în cazul cursanților din cadrul programului „A doua șansă”.