Educație outdoor (în aer liber)

Grup de lucru

Coordonatori:
Petrovici Merima,
Fartușnic Ciprian

Autori:
Butyka Maria,
Lungeanu Paul- Cristian,
Vîntu Monica,
Catalano Cristina,
Țurcănașu Mihaela,
Bărbieru Elena,
Vlădescu Elena,
Manea Maria Ștefania,
Gabriela Bratu

Referenți:
Irina Horga,
Otilia Apostu

Crearea de contexte formale și non-formale pentru învățarea în școală și în afara acesteia (argument)

Acest ghid se adresează, în primul rând, cadrelor didactice  și reprezentanților din echipele de conducere ale școlilor (directori, directori adjuncți, membri CA, coordonatori ai diferitelor comisii care funcționează în școală). De asemenea, Ghidul este o resursă utilă tuturor celor interesați de strategiile de eficientizare a aplicării Curriculumului național la nivel de școală și de clasă cu sprijinul activităților de tip outdoor, cât și partenerilor din societatea civilă care au proiecte în școli.

Ce reprezintă educația outdoor ?

Tipologia și valoarea adăugată a activităților outdoor pentru cel care învață

Învățarea prin experiență la baza învățării outdoor

Strategii de facilitare a activităților outdoor

Normele și procedurile necesare organizării activităților de învățare în afara clasei; abordarea riscurilor 

Dinamica și rolurile de grup în activitățile outdoor

Facilitarea și evaluarea activităților de învățare outdoor

Idei de experiențe de învățare outdoor și orientări pentru organizare

Colecție de exemple de activitati outdoor pentru clasa ta