Limba și literatura română

Grup de lucru

Coordonator: Rusu Mina

Experți:
Ciobanu Ștefania,
Nistor Ciprian,
Norel Mariana

Coordonatori curriculum:
Teșileanu Angela,
Fartușnic Ciprian

Argument    

De ce este nevoie de un ghid metodologic pentru învățământul gimnazial?

PARTEA I: Curriculum național pentru gimnaziu - conceptualizări necesare

Această secțiune prezintă contextul în care a fost elaborat Curriculumul național în vigoare în învățământul gimnazial, pornind de la identificarea elementelor sale de continuitate și de noutate; de asemenea, analizăm procesul de elaborare a unui curriculum centrat pe competențe cheie, întemeiat de un profil de formare derivat din competențele-cheie europene. 

În acest capitol sunt clarificate din punct de vedere conceptual, structural și funcțional, componentele Curriculumului, național. De asemenea, sunt prezentați termenii de referință cu care se operează în: planul-cadru, ca document de politică educațională și de structurare a timpului școlar și programele școlare, oferta de învățare la nivelul disciplinei. 

PARTEA a II-a: Aplicarea Curriculumului național: ilustrări din perspectiva disciplinei

II.1 Proiectarea didactică - repere de realizare

În această secțiune este analizat demersul de pregătire a activității la clasă, cu accent pe importanța unei lecturi personalizate și contextualizate a programei școlare; de asemenea, sunt oferite repere de proiectare pentru planificarea calendaristică și pentru proiectul unității de învățare, dincolo de formalism. 

În această secțiune sunt oferite repere de proiectare a unui opțional și sunt explorate oportunități de învățare bazată pe proiect în diferite contexte curriculare și extra-curriculare. 

II.2 De la curriculumul oficial la curriculumul aplicat