Învățământ în limba minorităților naționale

Grup de lucru

Coordonatori: Mihăilescu Angelica, Căpiță Carol

Experți: Căpiță Laura, Malimarcov Sașa,
Petrețchi Geta, Neagu Gelu, Varadi Eva

Coordonatori curriculum: Angela Teșileanu, Ciprian Fartușnic


Ghid metodologic pentru aplicarea programelor școlare la discipline specifice învățământului în limba minorităților naționale - învățământ primar și gimnazial