Joc și mișcare

Grup de lucru

Coordonator: Alin Păunescu

Experți: Eliza Iordache, Petrică Dragomir, Titel Iordache

Coordonatori curriculum:
Teșileanu Angela,
Fartușnic Ciprian

Argument    

De ce este nevoie de un ghid metodologic pentru învățământul primar?

PARTEA I: Curriculum național pentru învățământul primar - conceptualizări necesare

Această secțiune prezintă contextul în care a fost elaborat Curriculumul național în vigoare în învățământul primar, pornind de la identificarea elementelor sale de continuitate și de noutate; de asemenea, analizăm procesul de elaborare a unui curriculum centrat pe competențe cheie, întemeiat de un profil de formare derivat din competențele-cheie europene. 

În acest capitol sunt clarificate din punct de vedere conceptual, structural și funcțional, componentele Curriculumului, național. De asemenea, sunt prezentați termenii de referință cu care se operează în: planul-cadru -  document de politică educațională și de structurare a timpului școlar și programele școlare - ofertă de învățare la nivelul disciplinei. 

PARTEA II: Aplicarea Curriculumului național: ilustrări din perspectiva disciplinei

II.1 Proiectarea didactică - repere de realizare

În această secțiune este analizat demersul de pregătire a activității la clasă, cu accent pe importanța unei lecturi personalizate și contextualizate a programei școlare; de asemenea, sunt oferite repere de proiectare pentru planificarea calendaristică și pentru proiectul unității de învățare, dincolo de formalism. 

În această secțiune sunt oferite repere de proiectare a unui opțional și sunt explorate oportunități de învățare bazată pe proiect în diferite contexte curriculare și extra-curriculare. 

II.2 De la curriculumul oficial la curriculumul aplicat